Hayvan Yemi Katkısı

KDV Dahil 70,00 TL

(Fiyatlarımız perakende satış fiyatıdır. Toptan satışlar için bizi arayınız.)

 

Neden Clinor-tar?

Clinor-tar doğal mineral bir yem katkı maddesidir. Besleyici minerallerden en yüksek verimi almak amacı ile hayvan yemine karıştırılarak kullanılır. Yüksek amonyum tutma kapasitesi nedeniyle kümes hayvanlarının sindirim sisteminde nitrojen deposu görevi görür ve hayvansal proteinlerin oluşumuna yardımcı olarak büyümeyi sağlar. Mikro-organizmaların çıkardığı toksinlerin atılımını hem fiziksel hem de kimyasal yönden sağlar ve ishali önler.

Faydaları:

  • Yemden yararlanma oranını arttırır.
  • Kümes kokusunu en aza indirir
  • Yemdeki mantarlaşmayı ve küflenmeyi önler
  • Kırık yumurta sayısında azalma olur
  • Broylerde et artışı sağlanır. Erken kesim yapılır
  • Kümes/Çiftlikteki ölüm oranı azalır
  • Daha iri yumurta elde edilir 
  • Yumurta kabuklarındaki pürüzler azalır
  • Yemin besin değerlerinde ve tadında olumsuz etki yapmaz 
  • Bünyede faydalı bakterilerin gelişimine olarak sağlar

Doğal Zeolitlerin Hayvan Yemi Katlısı Olarak Kullanımı

Kanada, ABD ve Japonyada'ki uygulamalar, hayvan yemi formülasyonlarına klinoptilolit katılmasının, hayvanların büyümesine ve kilo almasına olumlu etkilerinin olduğu ve böylece yemin daha verilmli ve daha etkin bir biçimde kullanılmasını sağladığını göstermiştir. Ayrıca hayvanların günlük diyetinde zeolit kullanılmasıyla ishal (diarrhea) ve enteritin gibi sindirim sistemi hastalıkların azaldığı da belirlenmiştir.
Yapılan çalışmalar, zeolit kullanımı ile hazmin kolaylaştırıldığını ve yemdeki besleyici maddelerin zeolit tarafından adsorplanmasıyla daha etkin bir tüketimin sağlandığını göstermiştir. Ayrıca zeolit kullanımı antibiyotik bir etki de sağlamaktadır. Antibiyotik etki zeolitin alkalinitesinden, tamponlama kapasitesinden ve/veya bakır, kurşun, ve kadmiyum gibi bazı ağır metalleri adsorplamasından kaynaklanmaktadır.
Büyükbaş hayvanların geviş getirme salgılarındaki toksit etkili yüksek konsantrasyondaki NH² iyonlarını düşürmek amacıyla, bu hayvanların diyetlerine protein olmayan ancak azot içeren biüre ve üre gibi maddeler katıldığında , hayvanların çiğnediği gıdalara sentetik ve doğal zeolitler ilave edilmektedir. Azot içeren bileşiklerin sindirimi sırasında oluşan NH² derhal zeolit tarafından tutulmakta ve daha sonra kontrollü olarak salınmasını sağlamaktadır. Bu kontrollü salınım sayesinde işkembedeki mikroorganizmaların, devamlı ve daha kontrollü bir biçimde protein oluşturmasını sağlamaktadır.

Tubitak Kurumu Araştırmalarına Göre;
Yeni doğmuş ve/veya gen. hayvanlarin yemlerine klimoptilolit katıldığında, hayvanların iştihanın açıldığı ve daha hızlı büyüdükleri ve ishal vakalarının azaldığı belirlenmiştir. On ve yüzseksendört günlük buzağılara yedirilen ot ve samana %5 zeolit katılarak 180 gün beslendiklerinde, zeolitli yemle beslenen buzağılara zeolitsiz yem yiyenlere kıyasla ortalama %20 daha fazla kilo aldıkları belirlenmiştir. İştahları açıldığında buzağılar daha fazla yem tüketmiş iseler de, alınan her kilo başına yem masrafı, zeolit kullanımında daha düşük olmuştur. Test hayvanlarının dışkısında daha az su ve hazmedilmemiş partiküller içerdiği gözlenmiştir. Ayrıca test hayvanlarının genel sağlık durumunun diğerlerinden belirgin bir biçimde daha iyi olduğu tespit edilmiştir.


Bir başka çalışmara, test buzağılarına 329 gün boyunca %2 klinoptilolit %72 sindirilebilir besin maddeleri ve %11 ham protein içeren bir yem beslenmiştir. Bu çalışma sonucunda zeolitli ve zeolitsiz yemle beslenen hayvanların ağırlıklarında belirli bir fark olmamıştır. Ancak zeolitli yemle beslenen hayvanların daha iri oldukları gözlenmiş ve bu hayvanların eti daha kaliteli olduğundan daha pahalıya satılmış ve %20 daha fazla kar sağlanmıştır.

Kaynak: Tubitak Nisan 2001 yılı KM362 nolu rapor ve 5015202 nolu proje

Uygulayıcılar: Sıdıka KOCAKUŞAK, Ö. Tun.ç SAVAŞÇI, Turhan AYOK