Zeolit Toprak Düzenleyici (1 Torba 25 Kg.)

KDV Dahil 70,00 TL

(Fiyatlarımız perakende satış fiyatıdır. Toptan satışlar için bizi arayınız.)

 

Zeolit Nerelerde Kullanılır?

Zeolit özellikleri nedeniyle pek çok sektörde kullanılabilmektedir. Başta toprak düzenleyicisi, gübre katkısı ve yem katkı malzemesi olmak üzere; Atık su arıtma, gaz arıtma, hayvan altlığı, koku giderici, çöp depolama sahaları, tarım ilaçları, plastik ve kağıtta dolgu olarak, inşaat sektöründe vb 100 e yakın alanda kullanılmaktadır. Ülkemizde yeni tanınmaya başlanmıştır. Dünyada özellikle: A.B.D Japonya, Kuba, Küba, Çin ve Avustralya'da yaygın kullanımları vardır. Son yıllarda NASA uzayda bitki yetiştirme çalışmaları için zeoliti denemiş ve topraksız bitki yetiştirme için en önemli malzeme olarak bildirmiştir.

Zeolit'in Yüksek Su Tutma Özelliği

Zeolit toprakta tutulan su miktarını yükseltmektedir. Zeolitin tane iriliği ile su tutma kapasitesi arasında yakın bir ilgi vardır. Tane iriliği küçüldükçe su tutma kapasitesinin yükselmektedir. Bununla birlikte: zeolitin toprağa uygulanma dozu ile su tutma kapasitesi arasında önemli bir ilişki vardır.

Zeolit ile Bitki Yetiştirme

Yüksek su tutma özelliğine sahip yetiştirme ortamında aşırı su birikiminin sebep olacağı fidan köklerindeki çürüme problemlerini azaltır.

Köklerde çürümeyi önler.

Ürenin bozulması ile oluşan amonyağı kanallarına alarak amonyum (NH,) ve nitratın (NO) zehirleyici etkisini önler. Zeolitin kumlu veya organik maddece yoksun, açık alan ve özellikle de yoğun gübreleme yapılan, dışarıdan beslemeye dayalı üretim sisteminin uyguladığı tarlalarda ciddi gübre tasarrufu sağlar.

Gübre tasarrufu sağlar.

Ayrıca zeolitlerin amonyum iyonunu tutmaları ile toprak tamponlamakta ve amonyum fazlalığının yaratabileceği sakıncalar da önlenebilmektedir. Aşırı gübre kullanımı önlenerek tasarruf sağladığından çevre kirliliği açısından daha emniyetli bir çalışma gerçekleştirildiği gibi, gübrenin etkin kullanımı nedeni ile verimde artmaktadır. Besin maddeleri olan potasyum ve amonyumun kontrollü olarak ve yavaş yavaş toprağa salınmasını sağlar ve yanlış gübre kullanımından kaynaklanan amonyum zehirlenmesi ve bitki yanmalarını önler.

Bitki yanmalarını önler

Gübre olarak toprağa verilen amonyumun yıkanarak yetişme ortamından kaybolmasını ve çevre kirlenmesini önler. Yağış veya sulama rejimindeki yanlışlıklarından kaynaklanabilecek kök çürümelerine karşı hem nem içeriğinin kontrolünde kullanılır. Zeolit kullanımıyla tarım bitkilerinde kalite ve verim artmaktadır.

Zeolitin Özellikleri

Doğal zeolitlerinin önemli derecede su çekme eğilimi bulunmaktadır. Ayrıca, kristal yapıları ve su çekme özellikleri bozulmadan sakladıkları suyu geri verebilmektedirler. Zeolitin özelliklerinden dolayı toprağa eklenmesi sonucunda su tüketimini düzenler ve bitki besin maddelerinin yıkanmasını engeller.

Gübrenin yıkanmasını önler

Toprakta azotlu gübrenin amonyak gazı ve yıkanma sonucu nitrat şeklinde yitirildiği bilinmektedir. Birçok dünya ülkesinde çiftçiler azotlu gübrenin ve amonyumun suyla yıkanmasını önleyerek toprakta kalmasını sağöamaktadır. Zeolit; azot (N) ve potasyum (K) temin eden, "yavaş verici" olarak değerlendirilir. Ayrıca, fazla miktarı zehirli etki yapabilecek amonyumu kanallarına alarak topraktan uzaklaştırır ve amonyum zehirlenmesini azaltır.

Gübre zehirlenmesini önler

Doğal zeolitlerin iyon değiştirme ve emilim kapasitelerinin yüksekliğinden dolayı tarımsal mücadele ilaç taşıyıcı olarak yararlanılmaktadır. Toprak düzenleyici olarak kullanılabilen zeolit, sahip olduğu yüksek katyon değişim kapasitesi, su tutma özelliği ve adsorbsiyon özelliği ile mükemmel bir toprak düzenleyicidir.

Toprakta su tüketimini azaltır ve düzenler

Su ve besin maddesi değişimini yükselterek verimi arttırır.

 

TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNÜN 2001/2002 YILI ARAŞTIRMALARINA GÖRE AŞAĞIDAKİ SONUÇ ELDE EDİLMİŞTİR.

Çizelge 1 den de görülebileceği gibi bir yıllık sonuçlara göre 4 tekerrür ortalaması olarak 2 no'lu KONTROL (şahit) parsellerinden 492.0 kg/da, buna karşın Zeolit uygulamasından da 486.4 kg/da dane verimi alınmıştır.Zeolit kontrol parsele göre 5.6 kg/da (%1.15) oranında dekardan daha az, dane verimi vermiştir. Bu verim farkı istatistiki açıdan önemli değildir.

Zeolit uygulanan parsellere, kontrol parsellere göre yarı yarıya mineral gübre uygulanmıştır. Aşağıdaki 2 nolu çizelgede Kontrol ve Zeolit uygulamalarındaki gübre maliyetleri  ekonomik açıdan hesaplanmıştır. Adı geçen çizelgeden görüleceği gibi kontrol parsellerinde dekara 11.600.000 TL, Zeolit uygulamasında ise dekara 5.800.000 TL gübre masrafı yapılmıştır. 1 kg buğdayın 2002 Temmuz ayı fiyatının 240.000 TL olduğu düşünülürse, KONTROL parselin 5.6 kg'lık yüksek verimi 1.344.000 TL daha çok gelir sağlamasına rağmen, Zeolit uygulaması ile yarı yarıya daha az ticari gübre kullanıldığından ekonomik analiz sonucunda (5.800.000 TL - 1.344.000 TL = 4.456.000 TL dekardan daha fazla net gelir artışı sağladığı görülmektedir.

 

Çizelge 2: Zeolit isimli toprak düzenleyicisi ve KONTORL parsellerde kullanılan minerallelerin dekara göre maaliyetleri

Gübre

Formu

Kontrolde

Kullanılan

Gübre

Miktarı

(Kg/da)

1 kg

Gübre

Fiyatı

(TL)

Konrol

Parselde

Gübre

Masrafı

Zeolit'de

Kullanılan

Gübre

Miktarı

1 kg

Gübre

Fiyatı

Zeolit'de

Gübre

Masrafı

20-20-0

20

260.000

5.200.000

10

260.000

2.600.000

ÜRE(% N)

10

260.000

2.600.000

5

260.000

1.300.000

A.Nitrat (%26 N)

20

190.000

3.800.000

10

190.000

1.900.000

TOPLAM

50

 

11.600.000

25

 

5.800.000

 

 Sonuç olarak buğday yetiştiriciliğinde Zeolit isimli toprak düzenleyiciden 50 kg/da uygulaması, KONTROL, (şahit) parsellere göre yarı yarıya mineral gübre uygulandığı koşullarda 4.456.000 TL dekardan daha fazla net gelir sağlamıştır.

Araştırmacılar: Dr. Sami SÜZER (Ziraat Yüksek Mühendisi), Ferhat DEMİRHAN (Ziraat Teknisyeni)